Over NFACM

De vereniging heeft ten doel:

a

het leveren van een bijdrage in de ruimste zin aan de bevordering van het muziekleven in Nederland

b

het adviseren van overheids- en semioverheidsinstellingen, particulieren en verenigingen inzake artistieke en financiële aangelegenheden betrekking hebbend op het muziekleven in Nederland en daarbuiten

c

het adviseren van de overheid omtrent de besteding van voor het muziekleven in Nederland en daarbuiten ter beschikking gestelde gelden

d

het speuren naar getalenteerde toonkunstenaars en het door bemiddeling tot stand brengen van engagementen in binnen- en buitenland voor deze kunstenaars

e

het bevorderen van duidelijke richtlijnen in de relatie tussen de kunstenaars en diens impresario door het jaarlijks publiceren en aan afnemers en belangstellenden ter beschikking stellen van een gezamenlijke lijst van de door de leden van de vereniging vertegenwoordigde kunstenaars

f

het vertegenwoordigen van de leden van de vereniging tegenover derden in binnen- en buitenland

g

het behartigen en bevorderen in de ruimste zin van de belangen van de bij de vereniging aangesloten leden

Wie zijn wij?

De Nederlandse Federatie Artiesten en Concert Managements (hierna NFACM) is opgericht tijdens de coronacrises vanuit de behoefte een gezamenlijke stem te maken en hebben bij de problemen waar de aangesloten impresario’s en hun artiesten mee te maken hebben.
 
De leden zijn:
Marianne Brinks Concert Agency
Compris Artist Management
De Vries Artists
Ellis Smit Producties
HB Personal Artist Management
Impulse Art Management
Interartists Amsterdam
Ivy Artists
Mary Kaptein Management
Squire Artists

 

Het bestuur wordt gevormd door:
Hylke van Lingen, van Interartists Amsterdam (voorzitter)
Mary Kaptein, van Mary Kaptein Management (penningmeester)
Hannes de Vries, De Vries Artists (secretaris)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0+
artiesten / ensembles
0
optredens in 2019/2020
0
optredens in 2020/2021
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR